dr. Nany Nita Noviana, SpOG (K)-Obginsos

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 10.00-14.00

Dr. dr. Tatit Nurseta, Sp.OG(K)-Onk

Senin, Selasa, Rabu, Kamis | 07.00-08.00
Senin, Selasa, Kamis | 14.00-16.00

dr. Syamsul Bachri, Sp.OG

LIBUR

dr. Samodra Soeparman, Sp.OG

Senin, Rabu, Jumat | 17.00-selesai

Diupdate Juni 2022